ВАРИВОДА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Кандидат історичних наук, старший викладач, науковець в галузі фізіології та безпеки життєдіяльності

Народилась 6 грудня 1990 р. в м. Переяслав-Хмельницькому Київської області. У 2007 р. закінчила середню школу. Відразу стала студенткою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

До наукової роботи залучалася ще зі студентських років. Під керівництвом відомого вченого в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Н.І. Коцур проводила дослідження фізіологічних резервів серцево-судинної системи школярів міста Переяслава-Хмельницького. Результати дослідження серцево-судинної системи були узагальнені у науковій роботі «Вплив психоемоційного навантаження сучасних школярів на функціональний стан серцево-судинної системи» (2012 р.), яка посіла призове місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка».

За роки навчання К.С. Варивода брала участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, неодноразово нагороджувалася почесними грамотами, значком «Відмінник навчання».

У 2012 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

Упродовж 2012–2015 рр. К.С. Варивода навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур працювала над дисертаційним дослідженням за темою : «Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню вивчення історії вітчизняної електрофізіологічної науки і становить значну наукову й практичну цінність. В дисертації автором розглядається науково-організаційна та педагогічна діяльність українських учених-електрофізіологів В.Я. Данилевського, Б.Ф. Веріго, В.Ю.Чаговця і Д.С. Воронцова, аналізується їх внесок у розвиток вітчизняної електрофізіології, мембранології, нейрофізіології та медицини; формування та подальше піднесення багатьох напрямів як фізіологічної, так і інших наук. Отримані й обґрунтовані в дослідженні результати можуть використовуватись при підготовці узагальнюючих праць з історії України, науки й техніки, фізіології, а також спецкурсів і нормативного курсу історії науки й техніки для студентів вищих навчальних закладів як медичного, так і педагогічного, природничого та історичного профілів.

У 2013 р. К.С. Варивода розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології на посаді викладача, забезпечуючи викладання практичних курсів із «Медичної географії», «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці» і «Цивільного захисту».

28 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» К.С. Варивода захистила дисертацію «Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)».

З 2016 р. К.С. Варивода забезпечує викладання лекційних і практичних курсів з «Медичної географії», «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці», «Цивільного захисту», «Методики формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді», «Психогігієни», «Фізіології ВНД». Для дистанційної форми навчання розробила електронні варіанти лекцій з курсів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільний захист».

Варивода К.С. автор понад 40 наукових праць, присвячених актуальним питанням історії вітчизняної науки і техніки, вікової фізіології, безпеки життєдіяльності і основ здоров’я. Варивода К.С. є співавтором двох навчально-методичних посібників – «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», «Основи здоров’я учнів основної школи» (2016 р.).

Сучасне коло наукових інтересів Вариводи К.С. спрямоване на дослідження питання формування культури безпеки життєдіяльності учнівської і студентської молоді шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій та екологічної освіти в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.