КОЗУБЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Кандидат історичних наук, викладач, науковець в галузі історії біологічних наук

Народився 19 грудня 1989 р. у м. Переяслав-Хмельницький на Київщині.

У жовтні 2011 р. закінчив з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію викладача біологічних дисциплін.

Упродовж 2011–2014 рр. Ю.Л. Козубенко навчався в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур працював над дисертаційним дослідженням на тему: «Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М.І. Котова (1896–1978 рр.)».

Із вересня 2014 р. Ю.Л. Козубенко розпочав науково-педагогічну діяльність на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології.

У листопаді 2014 р. на  засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Ю.Л. Козубенко захистив дисертацію «Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М.І. Котова (1896–1978)». У грудні того ж року отримав диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія науки й техніки».

Ю.Л. Козубенко автор 25 наукових праць, присвячених актуальним питанням вітчизняної науки й техніки, біології, природоохоронній діяльності (із них 3 – у закордонних виданнях).

На даний час Ю.Л. Козубенко забезпечує викладання лекційних і практичних курсів із «ЛФК», «ЛФК з методикою викладання в спец. мед. групах», «Вікової фізіології з основами генетики», «Основ психогігієни».