ГОДУН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, науковець в галузі фізіології, анатомії та валеології

Народилася 31 грудня 1959 р. в м. Переяслав-Хмельницький на Київщині.

Після успішного закінчення Переяслав-Хмельницького педагогічного училища в 1979 р., Н.І. Годун упродовж1979–1996 рр. працювала вчителем початкових класів в місцевій загальноосвітній школі № 5. Паралельно з педагогічною діяльністю в школі навчалася в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка на біологічному факультеті, який закінчила в 1993 р., отримавши кваліфікацію біолога, з правом викладання біології та хімії в школі.

Науково-педагогічну діяльність у вищій школі Н.І. Годун розпочала в 1996 р. старшим викладачем кафедри природничих дисциплін.

У 2005 р. Наталія Іванівна – здобувач у Центрі історії аграрної науки державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

В 2011 р. у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», під керівництвом професора, доктора історичних наук Коцур Н.І. захистила кандидатську дисертацію «Академік О.І. Душечкін (1874–1956 рр.): наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

З вересня 2012 р. Н.І. Годун працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології на посаді доцента. У грудні 2014 р., рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту їй присвоєно вчене звання доцента.

Наукова робота Н.І. Годун спрямована на дослідження інтелектуальної біографії академіка О.І. Душечкіна – вченого в галузі фізіології рослин та агрохімії.

Н.І. Годун забезпечує викладання лекційних та практичних курсів з таких дисциплін: «Основи анатомії та фізіології нервової системи»; «Вікова фізіологія та шкільна гігієна»; «Вікова фізіологія та валеологія»; «Основи  медичних знань та охорона здоров’я»; «Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики»; «Методика навчання валеології та основ БЖД в початковій школі»; «Фізіологія вищої нервової діяльності».

Автор понад 60 наукових праць, серед яких  навчально-методичні посібники, закордонні та фахові статті, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів Н.І. Годун присвячено актуальним питанням анатомії та фізіології дитячого організму, закономірностям вищої нервової діяльності, що забезпечують створення оптимальних умов навчання, виховання та збереження психічного здоров’я дітей та студентської молоді.