МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими і навчальними установами. Особливо плідною була впродовж останніх 10 років міжнародна діяльність кафедри з Європейською Асоціацією наук з Безпеки, координаційний центр якої знаходиться в м. Кракові (Польща). До складу Європейської Асоціації наук з Безпеки входять близько 500 членів з 24 країн, в тому числі 40 закладів. Персональними членами Асоціації є науковці кафедри: доктор історичних наук, професор Н.І. Коцур; кандидат історичних наук, доцент Л.П. Товкун; аспірантка, викладач Н.А. Харченко.

Президент Європейської Асоціації наук з Безпеки (секюритології) Лешек Коженьовські є Почесним професором кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Науково-освітня робота членів Асоціації здійснювалася в рамках запровадження освітніх проектів та здійснення наукових досліджень з безпеки життєдіяльності у різних її галузях. Асоціація реалізує свої цілі через: освітню діяльність, консультаційну діяльність, популяризаторську діяльність, видавничу діяльність, організацію наукових конференцій, навчання, організацію зустрічей і дискусій, обмін інформацією тощо. У рамках міжнародної співпраці в 2012 р. Лешек Коженьовські прочитав курс лекцій студентам історичного та природничо-технологічного факультетів  університету з  питань радіаційної безпеки, а в 2014–2015 рр. – з теоретико-методологічних основ секюритології.

Плідна міжнародна співпраця має відображення у проведенні кафедрою, починаючи з 2011 р., щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», а також участі професора Н.І. Коцур у наукових зібраннях Європейського рівня: Міжнародній науковій конференції «Безпека в туризмі та рекреації» (Краків, 2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Детермінанти сучасної безпеки» (м. Глівіца, 2011 р.); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції «Методологічні проблеми дослідження керованих груп» (м. Вроцлав, 2012 р.), Міжнародній науковій конференції «Європа безпечна: прогноз» (м. Домброва-Гурніча, 2016 р.).

Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології  беруть активну участь у Міжнародних наукових конференціях за кордоном та публікують результати своїх наукових досліджень у закордонних виданнях. Зокрема, професор Н.І. Коцур виступала з доповідями на конференціях в Польщі, Росії, Швейцарії, Німеччині, Словаччині, Франції. У її наукового доробку понад 20 закордонних публікацій. Доцент Т.Г. Кебкало має 10 закордонних публікацій, доцент Л.П. Товкун - 4 закордонних публікацій, доцент Н.І. Годун – 2 закордонні  публікацій, старші викладачі: О.А. Палієнко – 2 закордонні публікації; С.І. Горденко – 3 закордонних публікацій, О.М. Миздренко – 1 закордонна публікація.

Кафедрою підтримувалися міжнародні наукові зв’язки з університетами та організаціями світу («Навколишнє середовище без кордонів» (Франція), Жешувський університет інформатики і управління (Польща). Зокрема, професор Н.І. Коцур та доцент Л.С. Гармаш залучалися до роботи Міжнародної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща); Н.І. Коцур брала участь у Міжнародному семінарі з проблем наркоманії та її профілактики серед дітей і молоді в XXI столітті (м. Париж, Франція) та Міжнародній конференції «Вплив українців на розвиток освіти і науки в Росії» (м. Санкт-Петербург, Росія).

У 2003 р. кафедрою було організовано читання курсу лекцій з основ здорового способу життя для студентів викладачами США (Університет Північної Кароліни), а також з їх участю на кафедрі було проведено засідання «круглого столу», під час якого американські колеги поділилися досвідом впровадження здорового способу життя в навчальний процес.

Упродовж 2014–2016 рр. професор Н.І. Коцур бере активну участь в Міжнародному проекті «EcoBRU» (Ecologial Educacion for Belarus, Russia fnd Ukraine), який проходить в рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. Зокрема, було розроблено та впроваджено програми курсів з екологічних аспектів безпеки життєдіяльності для учителів загальноосвітніх шкіл і коледжів Київщини. Програма курсів з екології презентована на координаційній зустрічі країн-партнерів (Німеччини, Латвії, Білорусі, Росії, України), яка проходила 24–28.10.2015 р. в Києві на базі Національного транспортного університету.

У рамках проекту «EcoBRU» на базі Латвійського університету (м. Рига) 21–26.02.2016 р. проходило стажування  професора Н.І. Коцур за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм». Стажування відбувалося на факультетах економіки і управління та Академічному центрі природничих наук.

Під час стажування Н.І. Коцур ознайомилася із програмами орієнтованих курсів із екологічної освіти для бакалаврів та магістрів, їх змістовним наповненням та взяла участь в низці семінарів, проведених провідними науковцями Латвійського університету – доктором Юрісом Бендерсом, асоційованим професором Джиною Діманте, деканом факультету біології Академічного центру природничих наук, доктором Нілсом Ростоксом та доктором цієї наукової установи Рітою Бірціною.

Програма стажування включала ознайомлення з наступними орієнтованими курсами:

·  концепція екологічної освіти;

·  екологічна хімія навколишнього середовища;

·  оцінка стану навколишнього середовища (ОСО);

·  екологічний менеджмент;

·  екологічна економіка;

·  екологічний дизайн, впровадження екологічних курсів;

·  природничі науки в екологічному навчанні;

·  кваліфікація майбутніх учителів в галузі природничих наук.

Стажування проходило на факультетах економіки і управління та Академічному центрі природничих наук.

Під час проведення семінару «Концепція екологічної освіти Латвії» доктор Юріс Бендерс презентував 5 програм для підготовки бакалаврів з екології різних вузів (Латвійського університету, Рижського технічного університету та Ліпайського університету), а також докторські програми Латвійського і технічного університетів. Аналіз програм  свідчить, що всі вони спрямовані на стійкий розвиток навколишнього середовища.

У процесі стажування доктором Юрісом Бендерсом була надана методична допомога при розробці програм з екологічного менеджменту та дизайну. Всі учасники стажування отримали пакет інформаційного та навчально-методичного супроводу з розробки та впровадження екологічних програм для бакалаврів та магістрів.

Декан факультету економіки і управління, асоційований професор Джіна Діманте ознайомила з роботою факультету та презентувала навчальні програми з орієнтованих курів екологічної економіки. Основні  напрямками підготовки бакалаврів і магістрів на факультеті:  економіка, бізнес і управління, міждисциплінарний напрям зі стійким розвитком навколишнього середовища, спрямований на довготривалість, інформаційно-комунікаційні технології, благополуччя.

Під час стажування відбулося також ознайомлення з історією Латвійського університету та Академічного центру природничих наук, Національною бібліотекою Латвії.

У 2014 р. був введений в експлуатацію Академічний центр природничих наук, побудований на кошти Європейського Союзу. Це сучасна скляна будівля, яка займає 7 поверхів, на яких розташовуються факультети природничих наук із сучасним технічним обладнанням, бібліотека, обладнана найновішими інформаційними носіями, оранжерея.  Декан факультету біології доктор Нілс Ростокс ознайомив із факультетом, який було засновано в 1944 р. На факультеті навчається 350 студентів (200 бакалаврів, 100 магістрів, 50 докторантів), працює 6 професорів, 15 асоційованих професорів, 10 доцентів, 17 лекторів, викладачів.  Факультет обслуговує 7 кафедр. Бакалаврська програма включає 180 кредитів, тривалістю навчання 3 роки; магістерська програма 30 кредитів, докторська програма 216 кредитів (3 роки навчання за індивідуальними програмами).

Програма стажування включала також відвідування і ознайомлення з роботою екологічного полігону в Гетліні, що знаходиться на відстані 25 км від Риги. Hetliņi EKO – високотехнічне підприємство, яке займається екологічною утилізацією твердих побутових відходів в Латвії і Прибалтиці. Полігон функціонує з початку 70-х рр. ХХ ст. і займає площу 70 га. Головні завдання екологічного полігону, спрямовані на такі аспекти навколишнього середовища: зниження подальшого забруднення атмосфери і води; раціональне використання сміттєвого газу для вироблення енергії і тепла; переобладнання сміттєзвалки «Гітліні» на сучасний полігон побутових відходів. З діяльністю полігону пов’язані такі значимі аспекти навколишнього середовища, як утворення інфільтрату і викликане ним забруднення поверхневих і ґрунтових вод; забруднення атмосфери, викликане сміттєвим газом, який спричиняє «парниковий ефект» і сприяє глобальному потеплінню та менш значимі аспекти, такі як запахи і шуми, забруднення околиць місцевості, наявність птахів, гризунів тощо. У зв’язку з цим сміттєвий газ, який утворюється в спеціальних контейнерах, поставляється в енергоблок, спалюється і перетворюється в енергію, а всі стічні води збираються і очищуються. Таким чином вплив відходів на навколишнє середовище зведено до мінімуму. Електроенергія, яка утворюється від спалювання сміттєвого газу використовується також для обігріву  теплиці площею 1 га, в якій вирощують помідори.

Проведене стажування в Латвійському університеті сприяло поглибленню знань з таких орієнтованих курсів  як екологічний менеджмент, екологічна економіка, екологічна хімія, екологічний дизайн та ін., ознайомленню з програмами із зазначених курсів підготовки бакалаврів, магістрів та їх впровадженням в навчальний процес, навчально-методичним супроводом та інформаційним забезпеченням екологічних  дисциплін на факультеті економіки і управління та факультеті біології і хімії Академічного центру природничих наук, більш широкому  розумінню економічних, соціальних і політичних аспектів охорони навколишнього середовища для сталого розвитку країни.

Таким чином, міжнародна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології спрямовувалася на обмін досвідом з науковцями Європейських країн (Польща, Німеччина, Словаччина, Франція, Болгарія, Латвія, Швейцарія) в галузі безпеки життєдіяльності, валеології, екології та поглиблення знань і удосконалення професійного рівня.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ З НАУКОВИМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ УСТАНОВАМИ

Досягнення завдань кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології виконується шляхом співпраці між навчальними та науковими установами України, яка базується на принципах єдності.

Із 2004 р. кафедра тісно співпрацює з навчально-виховними закладами Київщини. Впровадження здорового способу в навчально-виховний процес кафедра здійснює в тісній співпраці з дошкільними установами та загальноосвітніми школами міста Переяслава-Хмельницького. Результатом цієї співпраці є реалізація міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні». У зв’язку з цим були підписані угоди про співпрацю із ЗОШ № 1 та ЗОШ № 4 м. Переяслава-Хмельницького (2008–2009 рр.), а також ДНЗ № 10 «Любавонька» (2010 р.) і ДНЗ № 9 «Сонечко» (2011 р.). Для забезпечення виконання цього проекту професором Н.І. Коцур проведені у квітні 2005 р. семінар-практикум для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних закладів м. Перяслава-Хмельницького на тему: «Здоров’язберігаючі аспекти виховання дітей дошкільного віку», а також у березні 2009 р. – семінар-практикум для методистів і вихователів дошкільних закладів Київської та Черкаської областей на тему: «Дослідження та оцінка психофункціонального стану шестирічних дітей до навчання в школі».

У лютому 2013 р. підписано договір про творчу співпрацю з ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Співпраця з відділом гігієни дитинства полягає в гігієнічному забезпеченні умов життєдіяльності дітей, підлітків і молоді та збереження їх здоров’я під час здобуття освіти; гігієнічному супроводі інклюзивного навчання; оптимальній організації обов’язкових і факультативних форм фізичного виховання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; розробці та впровадженні цілеспрямованих профілактичних програм у навчальний процес дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів; рецензуванні магістерських і бакалаврських робіт.

У січні 2014 р. укладено договір про співпрацю з Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни. Відповідно з договором Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни надає консультативно-методичну допомогу студентам і викладачам із медико-біологічних дисциплін. Щороку студенти третього курсу спеціальності «Фізичне виховання» ознайомлюються з методами і засобами діагностики функціонального стану організму; сучасним медичним обладнанням для надання різнопрофільної медичної допомоги; оволодівають методиками проведення масажу і лікувальної фізкультури в масажних кабінетах і залах лікувальної фізкультури під час проведення практичних занять; ознайомлюються з сучасними фізіотерапевтичними процедурами і приладами та їх застосування в геріатрії та з технікою і методами релаксації.

У січні 2015 р. укладено угоду про співробітництво в галузі вивчення, обміну та поширення досвіду формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я студентів ВНЗ України з Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.

Згідно цієї угоди проводяться спільні наукові комунікативні заходи з питань психолого-педагогічних аспектів безпеки життєдіяльності; реалізації наступності дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти в забезпеченні безпеки життєдіяльності та здоров’я; здоров’язбережувального супроводу в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (конференції, круглі столи, наукові семінари) в розрізі формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я фахівців у ВНЗ України. Впроваджуються дистанційні технології навчання під час викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія». Проводяться конкурси наукових робіт та обласні олімпіади із безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту та екології серед студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації Київщини. Науковцями кафедри підготовлені навчально-методичний посібник («Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» Н.І Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, 2016), статті, тези з питань безпеки життєдіяльності (Н.І Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, С.І. Горденко, Т.Ю. Єрічева, О.М. Миздренко).

У березні 2015 р. укладено договір про науково-практичне співробітництво з Харківським національним медичним університетом (№ 829 / 03-15). Науково-практичне співробітництво між кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Центром медичного краєзнавства Харківського національного медичного університету спрямоване на проведення наукових досліджень із історії медицини, фармації та охорони здоров’я рідного краю.

Згідно договору проводяться зустрічі науковців із метою формування планів наукової роботи, обговорення результатів проведених досліджень; надається інформація про проведення міжнародних, національних, регіональних конгресів, з’їздів, конференцій, форумів. Запроваджується медико-краєзнавча складова в процес підготовки студентів із метою покращення їх національно-патріотичного виховання, зокрема, виховання у них почуття гордості за свій рідний край. Також розробляються та виконуються спільні наукові теми, готуються наукові статті, тези (Н.І Коцур, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко). Провідні науковці залучаються до підготовки науково-педагогічних кадрів – складають відзиви на автореферати, виступають опонентами.

Також кафедра співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними інститутами України, зокрема з кафедрою гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з проблем психофізіологічної адаптації шестирічної дитини до школи; Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України з проблем забезпечення психологічного здоров’я школярів, Інститутом фізіології з питань дослідження внеску вчених-біологів, фізіологів у розвиток природознавства, Луцьким державним університетом імені Лесі Українки з проблем фізичного виховання, спорту та культури здоров’я, Міжнародною Академією Безпеки життєдіяльності та ін.

 

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Упродовж 2005–2008 рр. кафедра співпрацювала з Національним Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ) за Національною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в 2004–2008 роках, програмою Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» в регіонах України та програмою спрямованої на подолання стигми та дискримінації людей які живуть з ВІЛ/СНІД. В рамках цієї співпраці член  кафедри М.А Буц пройшла тренінги для волонтерів-тренерів за цією програмою. Учасниками тренінгу були молоді ініціативні представники різних верств населення з різних регіонів України, Білорусі та Молдови. Після інтенсивного навчання тренери мали змогу самостійно продовжувати інформаційно-просвітницьку роботу з молоддю. З лідерами студентських колективів проводилось навчання за Програмою МОНУ, Програмою розвитку ООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», лекції та бесіди в учбових закладах, молодіжних клубах, навчальні семінари для молодіжних інструкторів та волонтерів серед старшокласників місцевих шкіл щодо зростання почуття відповідальності за особисте життя та зменшення поширення хвороб, що передаються статевим шляхом.

Протягом цих років за ініціативою кафедри та при сприянні Київської обласної організації ТЧХУ було проведено ряд навчальних тренінгів з формування відповідального ставлення до особистого здоров’я у підлітків та молоді серед студентів всіх факультетів університету, а також з майбутніми медичними працівниками в стінах Чорнобильського медичного училища (м. Яготин). У цьому напрямку в пам’ятні дні жертв СНІДу проводились різноманітні заходи в навчальних закладах міста: низка інформаційних сесій, показ відеоматеріалів щодо даної проблеми, свічкова хода в центрі міста.

В рамках проекту «Контроль за туберкульозом і ВІЛ-інфекцією в Україні» підтриманої Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який передбачає проведення інформаційно-просвітницьких заходів для різновікових груп дітей та молоді, навчально-практичних семінарів для виконавців заходів програми, завдяки співпраці з ТЧХУ кафедра постійно поширює інформаційні листи серед студентів університету щодо важливості контролю стану особистого здоров’я з метою запобігання поширення епідемії туберкульозу.

З метою запобігання соціальних хвороб ХХІ століття за фінансової підтримки Глобального фонду професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало пройшли 18–20.12.2012 року підготовку з тренінгу та інституалізації спеціальності «Здоров’я людини» у педагогічних ВНЗ в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації!» та отримали сертифікати