ГРІНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент, директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни

Народився 11 вересня 1956 року у с. Велика Рибиця на Сумщині.

У 1979 р. закінчив Київський медичний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Гігієна, санітарія, епідеміологія» та здобув кваліфікацію лікаря-гігієніста, епідеміолога (диплом Г-11 № 229584 від 28.06.1979 р.).

Трудовий шлях розпочав лікарем Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні (ЦРЛ).

У 1980 р. був переведений на роботу в Республіканський госпіталь для інвалідів ВВВ і працював лікарем-гастроентерологом до 1988 р. З 1988 р. по 1998 р. обіймав посаду заступника директора з медичної частини Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни. У липні 1998 р. Наказом Міністра охорони здоров'я України призначений на посаду директора цього медичного закладу Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров'я».

У 1994 р. закінчив Київський міжнародний інститут менеджменту, має науковий ступінь магістра ділової адміністрації.

У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування потреби у лікарських засобах в управлінні медикаментозним забезпеченням хворих літнього віку в кардіологічних відділеннях» та отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності – 14.02.03 – соціальна медицина, диплом ДК № 03935.

У педагогічній діяльності Ю.О. Гріненко вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечує навчальний процес методичними посібниками та підручниками, зокрема «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (у співавтор.)

Керує науковою роботою студентів із написання курсових і бакалаврських робіт, допомагає студентам у підготовці наукових публікацій.

З 2008 р. за сумісництвом Ю.О. Гріненко працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології. Забезпечує викладанню таких дисциплін: «Основи медичних знань», «Вікова фізіологія». Здійснює керівництво педагогічної практики студентів спеціальності «Дошкільна освіта» з дисципліни «Дошкільна гігієна» та «Педіатрія». Забезпечує організацію і проведення навчально-методичного супроводу на базі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни з таких дисциплін: «Лікувальна фізкультура», «Масаж», «Валеологія», «Основи медичних знань», «Психогігієна».

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, Київської облдержадміністрації, Ради Організації ветеранів України.

Автор близько 40 публікацій, серед яких 1 навчально-методичний посібник (у співавтор.), 2 довідника, публікації у фахових та у зарубіжних виданнях.