БУЦ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

Старший лаборант кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

(2005 – 2016 рр.)

Викладач

Народилася 18 червня 1984 р. в м. Переяславі-Хмельницькому. Після закінчення гімназії в 2001 р. вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди на спеціальність «Біологія. Практична психологія». Наукові дослідження розпочала ще під час виконання курсових, дипломних робіт. Тематика наукових робіт була тісно пов’язана з напрямом досліджень кафедри медико-біологічних дисциплін і була присвячена фізіологічним основам діяльності вищої нервової системи.

З 2005 р. працювала на кафедрі на посаді старшого лаборанта. Проводила оформлення та систематизацію методичних матеріалів, здійснювала підготовку демонстраційних матеріалів для проведення практичних та лабораторних робіт з медико-біологічних дисциплін.

Вагоме місце в роботі М.А. Буц посідала громадська діяльність кафедри. Зокрема, впродовж 2005–2008 рр. в рамках програми Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» в регіонах України та програмою спрямованої на подолання стигми та дискримінації людей які живуть з ВІЛ/СНІД пройшла тренінги для волонтерів-тренерів. В цьому напрямку нею було проведено ряд навчальних тренінгів з формування відповідального ставлення до особистого здоров’я у підлітків та молоді серед студентів всіх факультетів університету, а також з майбутніми медичними працівниками в стінах Чорнобильського медичного училища (м. Яготин).

Упродовж 2010–2011 н.р. за сумісництвом вона працювала на посаді викладача кафедри, забезпечуючи викладання таких дисциплін «Фізіологія людини та тварин», «Гістологія з основами ембріології. Цитологія», «Загальна цитологія і гістологія».

У 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки та техніки». Наукові дослідження присвячені внеску видатного українського нейрофізіолога академіка В.І. Скока в розвиток фізіологічної науки в Україні в ХХ ст. та практичному впровадженню його наукових здобутків.

Результати дисертаційного дослідження апробовані на 5 наукових конференціях та на V Конгресі Українського товариства нейронаук присвяченому пам’яті П.Г. Костюка та Міжнародних Симпозіумах присвячених пам’яті В.І. Скока.

Автор понад 15 наукових праць присвячених актуальним питанням фізіології та охорони здоров’я.