ХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Старший лаборант (2003 р. – до теперішнього часу)

Викладач кафедри (2015 р. – до теперішнього часу)

Аспірантка (2012–2016 н.р.)

Народилася 15 вересня 1982 р. в м. Тальному Черкаської області.

У 2004 р. закінчила з відзнакою магістратуру Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і отримала спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію вчителя музики,  методиста з виховної роботи, викладача музики у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, організатора освіти.

З 2002 р. працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології, забезпечуючи супровід педагогічної та наукової роботи викладачів та студентів.

У 2009 р., працюючи на кафедрі, Н.А. Харченко закінчила факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та отримала диплом спеціаліста про перепідготовку за напрямом 7.010103. ПМСО. Біологія та отримала кваліфікацію вчителя біології, валеології, екології.

З 2012 р. Н.А. Харченко навчається в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. Під керівництвом професора Н.І. Коцур працює над темою наукового дослідження: «Становлення та розвиток анатомічних студій в Київському університеті св. Володимира
(40-і рр. ХІХ століття – 20-і роки ХХ століття)». Дисертаційне дослідження присвячене історико-науковому аналізу діяльності вчених у галузі анатомії Київського університету св. Володимира (друга половина ХІХ століття – 20-ті роки ХХ століття) та теоретичному і практичному значенні їх наукової спадщини. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 16 наукових працях.

До теперішнього часу Н.А. Харченко продовжує наукову і методичну роботу з актуальних проблем природничих дисциплін. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

Вагоме місце в роботі Н.А. Харченко посідає організаційна робота та громадська діяльність. Вона є членом Європейської Асоціації наук з Безпеки (Краків, Польща). Приймає активну участь у народному аматорському фольклорному ансамблі «Троїсті музики», який є неодноразовим переможцем міжнародних, всеукраїнських  та обласних конкурсів та фестивалів. У її творчому доробку більше 300 виступів. За її ініціативою на базі ДНЗ № 9 «Сонечко» було організовано та проведено дитячий фітнес-фестиваль, в якому взяло участь більше 120 дітей дошкільного віку.

За сумлінну працю та вагомі досягнення в практичній діяльності нагороджена подяками, грамотами та дипломами університету, міської ради та ін.