МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

1. Коцур Н.І. Методичні вказівки з інфекційних хвороб і основ епідеміології /Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 1989. – 24 с.

2. Коцур Н.І. Практикум з основ педіатрії і дошкільної гігієни: Навчально-методичний посібник /Н.І. Коцур. – К., 1996. – 64 с.

3. Коцур Н.І. Практикум з основ валеології та психогігієни: Методичні рекомендації / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Переяслав-Хмельницький, 1996. – 28 с.

4. Коцур Н.І. З історії соціального життя українського міста в умовах непу: Наук.вид / Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 1997. – 24 с.

5. Коцур Н.І. Основи валеології: Навчальний посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 1997. – 98 с.

6.  Гармаш Л.С. Основи психогігієни (курс лекцій): Навчальний посібник / Л.С. Гармаш, Н.І. Коцур. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 1998. – 99 с.

7. Гармаш Л.С. Фізіолого-гігієнічна та психофізіологічна оцінка розвитку дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку: Методичні рекомендації / Л.С. Гармаш, Н.І. Коцур. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 1998. – 16 с.

8. Гармаш Л.С. Моніторинг стану здоров’я та фізичного розвитку дітей потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС: Методичні рекомендації / Л.С. Гармаш, Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 1998. – 31 с.

9. Коцур Н.І. Практикум з основ гігієни дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Н.І. Коцур. – К.: Наукова думка, 1999. – 58 с.

10.  Коцур Н.І. Перша допомога  при станах, загрозливих для здоров’я і життя: Навчальний посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 56 с.

11.  Коцур Н.І. Пізнай себе: Методичний посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 50 с.

12. Коцур Н.І. Оцінка морфо-функціонального стану організму дітей і підлітків: Навчально-методичний посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 62 с.

13. Коцур Н.І. Медичне забезпечення туристських походів: Методичні рекомендації / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 37 с.

14.  Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку: Навчальний посібник / Н.І. Коцур. – Чернівці–Переяслав-Хмельницький; Книги – ХХІ.– 2004. – 576 с.

15.  Коцур Н.І. Психогігієна: Навчальний посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Чернівці-Переяслав-Хмельницький; Книги – ХХІ. – 2005. – 382 с.

16. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди: наукові здобутки і перспективи розвитку, 1986-2006: біобібліогр. довідн. / [уклад.: В.П. Коцур, Н.І. Коцур, В.А. Вергунов; наук. ред. В.П. Коцур]. – Тернопіль: Астон, 2007. – 416 с.

17.  Світ і люди Переяслава наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття / С. Горошко, Н. Коцур, С. Рик, Г. Верба // Переяслав у віках: наук. вид. / [авт. -упор. проекту: В. Коцур, О. Колибенко; ред.кол.: В.А. Смолій та ін.]. – К., 2007. – С. 175–188.

18. Коцур Н.І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: Підручник / Н.І. Коцур. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 632 с.

19. Коцур Н.І. Загальні положення та вимоги до виконання магістерської роботи: метод. рекоменд. / С.О. Нікітчина, Н.І. Коцур, В.В. Троценко; Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Переяслав-Хм., 2008. – 48 с.

20. Коцур Н.І. Упровадження здоров’язберігаючих підходів до вдосконалення професійної підготовки: стан, проблеми, перспективи / Н.І. Коцур // Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: [монографія / І.І. Доброскок, В.П. Коцур, С.О. Нікітчина [та ін.]; уклад. О.І. Шапран.]; Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Переяслав-Хм., 2008. – С. 125–137.

21. Коцур Н.І. Валеологія: навч.-метод. посібник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун. – К.: Пан-Тот, 2009. – 286 с.

22. Коцур Н.І. Валеологія: навчально-методичний посібник. 2-вид, доп. / Н.І. Коцур, Л.Г. Гармаш, Л.П. Товкун. – К.: Пан-Тот, 2010. – 282 с.

23. Коцур Н.І. Шкільна гігієна: навчально-методичний посібник / Н.І. Коцур, Л.Г. Гармаш, Л.П. Товкун. – К.: Пан-Тот, 2010. – 227 с.

24.  Коцур Н.І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття): монографія / Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 726 с.

25.  Коцур Н.І. Валеологія: підручник / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун/ – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 581 с.

26.  Коцур Н.І. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна : навч.-метод. посіб. / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2014. – 569 с.

27.  У творчих пошуках і світлих задумах: наукове видання / Упорядники: В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський:ТОВ Гавриленко В.М., 2013. – 467 с. .

28.  Коцур Н.І. О.В. Корчак-Чепурківський (1857–1947): шлях від земського лікаря до академіка УАН –ВУАН – АН УРСР: монографія / В.П. Коцур, Н.І. Коцур, Л.П. Товкун. - Переяслав-Хмельницький, 2013. – 601 с.

29.  Коцур Н.І. Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Київська область: наук. видання  / С.М. Рик, Б.Л. Демяненко, О.В. Колибенко, О.А. Тарапон та ін. [В.П. Коцур – голова видання]. – К.: Знання України, 2013. – 419 с.

30.  Коцур Н.І. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Валеологія: навч.-метод. посіб. / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – 324 с.

31.  Коцур Н.І. Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія : навч.-метод. посіб. / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – 465 с.

32.  Коцур Н.І. Наукові студії професора Олександра Григоровича Черняхівського (1869–1939): монографія / Н.І. Коцур, В.А. Галах. – Переяслав-Хм.: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – 346 с.

33.  Коцур Н.І. Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі: [навчально-методичний посібник] /Н.І. Коцур, Л.В. Лохвицька. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 309 с.

34. Коцур Н.І. Основи здоров’я учнів основної школи [навчально-методичний посібник] / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 350 с.

35. Палієнко О.А. Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна і безпека життєдіяльності: методичний посібник. Видання 1-ше / О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 66 с.

36. Палієнко О.А. Анатомія людини: методичний посібник. Видання 1-ше /О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 52 с.

37. Палієнко О.А. Анатомія людини: методичний посібник. Видання 1-ше / О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 42 с.

38. Кебкало Т.Г. Фізіологія людини і тварини: методичний посібник. Видання 1-ше / Т.Г. Кебкало, О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 40 с.

39. Палієнко О.А. Анатомія людини з основами спортивної морфології: методичний посібник. Видання 1-ше / О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 41 с.

40. Палієнко О.А. Анатомія людини: методичний посібник для самостійних робіт. Видання 1-ше / О.А. Палієнко. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 26 с.

41. Кебкало Т.Г. «Цитологія. Спеціальна гістологія»: методичний посібник для самостійних робіт / Т.Г. Кебкало. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 88 с.

42.  Коцур Н.І. Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах [навчально-методичний посібник] / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 450 с.

43.  Горденко С.І. Охорона праці в галузі: навчально-методичний посібник / С.І. Горденко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 156 с.

44. Коцур Н.І. Гігієна: навчально-методичний посібник / Н.І. Коцур, О.М. Миздренко, Л.П. Товкун. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 250 с.

45.  Коцур Н.І. Гігієнічні основи безпеки життєдіяльності у фізичному вихованні і спорту / Н.І. Коцур, О.М. Миздренко, Л.П. Товкун. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 320 с.