VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

27–28 вересня 2018 р. 

Питання безпеки життєдіяльності, екології та охорони здоров’я людини  потребують першочергового розв’язання, особливо в сучасних умовах науково-технічного прогресу, соціально-політичної нестабільності, військової зовнішньої агресії, інформаційної та гібридної війн, кліматичних змін та техногенних катаклізмів.

Сьогодні суспільство зазнає дедалі більше людських утрат внаслідок військових дій, масштабних аварій, катастроф, стихійних лих тощо. Порушення гармонійності людини і природи призводять до появи все нових і нових небезпек її здоров’ю. Сучасне техногенне навантаження на довкілля призводить до його забруднення, руйнування природи і надр Землі, її біологічного розмаїття, порушення біоценозів, функцій всіх екосистем, зниження адаптаційних резервів до дії хімічних, фізичних, біологічних, психологічних факторів та зростання захворюваності населення, розвитку нових екологічно зумовлених захворювань. Глобальні зміни навколишнього середовища, що відбулися внаслідок антропогенного впливу, потребують передусім осмислення  й усвідомлення людиною свого буття  в гармонії із законами Природи  в усіх сферах життєдіяльності, свого місця і ролі в сучасному цивілізованому світі. Під цим кутом зору тематика конференції на сьогодні має надзвичайно актуальне значення. Адже категорії «безпека життєдіяльності», «екологія» і «здоров’я» є ключовими категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення. ООН відносить їх до показників, які визначають людський розвиток.

Питання стосовно значення безпеки як глобальної, планетарної проблеми, так і безпеки під кутом зору «людина-суспільство», «людина-людина» лягли в основу проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», яка традиційно проходить на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Конференція організована в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Україна), Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я.

Члени організаційного комітету вітають всіх учасників конференції, бажають плідних творчих успіхів та висловлюють сподівання, що актуальні питання безпеки життєдіяльності, екології і охорони здоров’я, які відображені в їх матеріалах, будуть мати як теоретичне, так і практичне значення, а ідеї та думки науковців стануть фундаментом для подальшого їх удосконалення.

З повагою оргкомітет конференції.

 


Збірник БЖД 2018 рік.pdf (2007759)
Програма БЖД 2018.pdf (699,1 kB)