ГОРДЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, науковець у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту

Народилася 13 липня 1981 р. у м. Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Впродовж 1999–2004 рр. С.І. Горденко навчалася на педагогічно-індустріальному факультеті Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічної праці), креслення, основ інформатики та підприємництва, безпеки життєдіяльності.

У 2006 р. Світлана Іванівна вступила до аспірантури кафедри історії України зі спеціальності історія науки й техніки.

Свою науково-педагогічну діяльність С.І. Горденко розпочала у 2009 р. викладачем на кафедрі загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання та креслення при університеті. З 2011 р. працює на кафедрі старшим викладачем.

У 2010 р. на спеціалізованій вченій раді Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету захистила кандидатську дисертацію  на тему «Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.)»

У вересні 2014 р. С.І. Горденко переведена на кафедру медико-біологічних дисциплін. З 2015 р. працює на посаді доцента.

С.І. Горденко забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці». Розробила навчальні програми та пакет навчально-методичного забезпечення (курс лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи та тестові завдання) для заочної та дистанційної форми навчання із зазначених дисциплін. Педагогічна діяльність спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, що забезпечить у майбутньому безпеку персоналу, захист населення в небезпечних і надзвичайних ситуаціях та формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей.

Автор понад 40 публікацій, серед яких статті у фахових наукових виданнях, закордонні, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій, навчально-методичний посібник.

Коло наукових інтересів С.І. Горденко – удосконалення вищої освіти з питань цивільної безпеки, організація навчання з безпеки життєдіяльності, охорони праці у вищих навчальних закладах.