КЕБКАЛО ТАМАРА ГРИГОРІВНА

Учений у галузі нейрофізіології та біології, кандидат біологічних наук, доцент. Відмінник освіти, секретар вченої ради університету. Завідувач кафедри валеології, анатомії та фізіології (1998–2012 рр.)

Народилася 10 червня 1954 р. у м. Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

У 1977 р. закінчила біологічний факультет Київсь­кого державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Отримавши диплом викладача біології, Тамара Григорівна впродовж 15 років працювала у відділі фізіології нервової системи, лабораторії фізіології спинного мозку Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, який очолював всесвітньовідомий нейрофізіолог, академік, Герой Соціалістичної праці, Герой України П.Г. Костюк. Роки наукової роботи – школа життя. З вдячністю і теплотою згадує співпрацю і співавторів В.О. Майського, Л.О. Савоськіну, Д.А. Василенка, В.К. Березовського – провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурна організація і зв’язки локомоторних областей стовбура мозку». За новизну і перспективність наукової роботи в 1994 р. отримала грант із Фонду Дж. Сороса.

Здобувши науковий ступінь кандидата біологічних наук, у 1992 р. Т.Г. Кебкало переходить на викладацьку роботу в Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, де працює і донині. За час роботи в навчальному закладі Тамара Григорівна пройшла трудовий шлях від викладача до завідувача кафедри валеології, анатомії та фізіології.

До сьогодні Т.Г. Кебкало продовжує методичну і наукову діяльність з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді, здійснює керівництво науковою роботою студентів. Наукова робота студентів і магістрів проводиться у тісній співпраці з науковими установами – Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (лабораторією психофізіології), Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та іншими науково-дослідними установами України. Викладає курси «Загальна цитологія, гістологія, ембріологія», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту», спецкурси «Цитологія. Спеціальна гістологія». З ввірених дисциплін підготовлено лекційні курси і науково-методичний супровід для дистанційного навчання. Вона учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, автор і співавтор більше 80 наукових та методичних публікацій.