Сучасний склад кафедри представлений фахівцями високої наукової кваліфікації, досвідченими викладачами, серед яких 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, із них 4 доценти, 5 старших викладачів. Якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри складає 90%.

Склад кафедри: