ПАЛІЄНКО ОЛЬГА АДОЛЬФІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, науковець у галузі анатомії, фізіології та біології

Народилася 21 листопада 1965 р. у смт. Вільшана на Черкащині.

У 1983 р. закінчила Вільшанську середню школу та вступила до Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького на природничо-географічний факультет, за спеціальністю – географія і біологія.

Отримавши у 1988 р. диплом вчителя географії і біології, за направленням Міністерства освіти України розпочала свою педагогічну діяльність в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, де працює до сьогодні. Пройшла шлях від лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

У 2015 р. під керівництвом професора Н.І. Коцур захистила кандидатську дисертацію на тему: «Академік В.В. Фролькіс (1924–1999): професійна, наукова та історіографічна біографія»» за спеціальністю – історія науки й техніки. Дисертаційне дослідження присвячене внеску вченого фізіолога-геронтолога В.В. Фролькіса в розвиток біологічної і медичної науки України та його інтелектуальній біографії, як неординарного, талановитого, усебічно освіченого педагога з оригінальними поглядами на розвиток геронтологічної науки, які й до сьогодні мають історичне, теоретичне і практичне значення. Отримані й обґрунтовані в дослідженні результати використовуються в навчальному процесі при викладанні таких медико-біологічних дисциплін, як «Валеологія»  та «Вікова фізіоологія».

До сьогодні О.А. Палієнко продовжує педагогічну, наукову і методичну діяльність з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів збереження та зміцнення здоров’я, здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, автор і співавтор більше 60 наукових публікацій.

Автор навчально-методичних посібників та навчальних програм з таких курсів: «Анатомія людини», «Анатомія людини з основами спортивної морфології», «Фізіологія людини і тварини», «Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна і безпека життєдіяльності».