Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоровя дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», яка відбудеться 28-29 вересня.

Інформаційні листи:
 
 

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

29-30 вересня на базі нашого вишу проходила VІ-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Її організація здійснювалася відповідно до плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України та в рамках Міжнародної співпраці з Європейською Асоціацією Наук з Безпеки (Польща) (зокрема, в рамках міжнародної співпраці Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди з Європейською асоціацією наук із безпеки це вже 115 конференція), виконанням положень Міжнародного проекту «ЕкоBRU» та науковими установами України – Національною Академією педагогічних наук, Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності та ін.

Проведення VІ-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» здійснювалося рамках наукового проекту «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей та молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» за такими напрямами:

 • екологічна освіта учителів та викладачів коледжів для сталого розвитку;
 • формування екологічної свідомості у дітей, підлітків та студентської
 • молоді;
 • екологічні та психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності та
 • охорони здоров’я;
 • медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності; 
 • реалізація наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої ланок
 • освіти в забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді;
 •  здоров’язбережувальний супровід в загальноосвітніх та вищих
 • навчальних закладах;
 •  ефективність здоров’язбережувальних технологій в освітніх закладах.

 

Метою конференції було забезпечити систематичність, послідовність і наступність у формуванні основ безпеки життєдіяльності, навичок екологічної поведінки в довкіллі та впровадженні здоров’язберігальних технологій в дошкільній, початковій, середній та вищій ланках освіти. Робота інтернет-конференції спланована за такими 3-ма секціями: Секція 1 «Безпека життєдіяльності дітей та молоді»; Секція 2 «Екологічна освіта і виховання для сталого розвитку»; Секція 3 «Здоров’язбережувальний супровід у системі освіти». З матеріалами конференції (програма, збірник наукових праць та спеціальний випуск часопису «Молодий вчений) можна ознайомитися за покликанням на сайті університету http://www.phdpu.edu.ua/index.php/naukova-robota/2015-03-03-14-17-55/29-09-2016

Роботі конференції передувало проведення ІV-го Міжнародного науково-методологічного семінару «Безпека життєдіяльності, екологія та охорона здоров’я дітей дошкільного віку».

Безпосередню участь у конференції взяли представники польської делегації на чолі з президентом Європейської асоціації наук з безпеки, доктором хабілітованим, професором Лєшеком Коженьовські, секретар Європейської асоціації наук з безпеки Зенон Войтаніс (Польща) та член Європейської асоціації наук з безпеки Вітольд Зих (Польща). У рамках конференції ними було прочитані лекції для студентів і викладачів університету, які входять до Європейської асоціації наук з безпеки, що склало курс підвищення кваліфікації. Зокрема, Лешек Коженьовські прочитав лекції на такі теми: 1) Сек’юритологія як наука з безпеки в Європі; 2) Об’єктивний характер загроз. Класифікація загроз; 3) Динамічний континуум станів безпеки; 4) Безпека як освітня спеціальність в польських університетах; Зенон Войтаніс: Захист наукової інформації в науковому інституті в Польщі; Вітольд Зих: Сучасні проблеми вищої освіти в Польщі. Сертифікати про підвищення кваліфікації в галузі науки Сек’юритологія отримали члени Асоціації нашого вишу: Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», заступник голови наукової ради EAS; Розсоха Антоніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, завідувач аспірантурою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», член наукової ради EAS; Лохвицька Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», секретар наукової ради EAS; Товкун Лідія Павлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Харченко Наталія Анатоліївна – викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та інші.

До уваги польських гостей було запропоновано презентацію практичних здобутків навчально-виховної роботи в базових науково-експериментальних закладах: «Безпека життєдіяльності, екологія та охорона здоров’я дітей дошкільного віку: з досвіду роботи дошкільного навчального закладу № 10 «Любавонька» м. Переяслав-Хмельницький» представила Калініченко Наталія Петрівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького та «Досвід роботи з безпеки життєдіяльності із учнівською молоддю» - Одинець Валентина Вікторівна – директор ЗОШ № 2 м. Переяслава-Хмельницького.

Підсумовуючи зустріч, заступник голови організаційного комітету і керівник тематичного проекту Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін, зауважила, що наш університет постійно ініціює наукові семінари та конференції, покликані привернути увагу громадськості до важливості вивчення основ безпеки життєдіяльності саме на рівні культури виховання,  гігієнічного, медичного та соціального виховання – як у родині, так і в навчальних закладах. По завершенні наукового зібрання було обговорено перспективи подальшої роботи Європейської асоціації наук із безпеки та польських вишів з Переяслав-Хмельницьким педагогічним університетом імені Григорія Сковороди.